Tez Koleksiyonu

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi(PEDİ-STEM)’nde, Kök Hücre Anabilim Dalı ve birçok farklı üniversite ve bölümlerden lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları yapılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı öğrencilerinin tezlerine erişim için tıklayınız.