Kök Hücre Yaz Kursu 2017

Hacettepe Üniversitesi, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi(PEDİ-STEM) tarafından düzenlenen "Kök Hücre Yaz Kursu 2017" kapsamında mezenkimal, hematopoetik ve indüklenmiş pluripotent kök hücre izolasyonu, karakterizasyonu ve kültürüne ilişkin teknikler başta olmak üzere, genel laboratuvar uygulamaları, moleküler teknikler, analiz yöntemleri ve kliniğe hazırlık konuları hakkında 16 farklı üniversiteden 25'in üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim verilmiştir. Eğitimler video gösterimi, teorik ders anlatımları, laboratuvar gezileri ve bilgisayar destekli analizler ile gerçekleştirilmiştir. 

Kurs programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kurs kapsamında Doç. Dr. Ayşen Günel-Özcan tarafından anlatılan "Veri Bankalarında Transkriptom Analiz Araçları"  başlıklı sunumu indirmek için lütfen tıklayınız.