Kök Hücre Günü 2015

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi(PEDİ-STEM) tarafından düzenlenen “Kök Hücre Günü 2015” toplantısı kapsamında “Rejeneratif Tıpta Kök Hücreler” teması işlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri(BAP) Koordinasyon Birimi projesi ile desteklenen bu etkinlikte, Türkiye ve Kıbrıs’ta bu konuda araştırma yapan merkezlerde çalışmalarını sürdüren bilim insanları H.Ü. Kültür Merkezi’nde bir araya gelmişlerdir. Toplantıda “Rejeneratif Tıp Açısından Mikroçevrenin Önemi”, “Rejeneratif Tıpta Preklinik Araştırmalar” ve “Kliniğe Geçişte Güncel Tartışmalar” başlıklı oturumlar yapılmıştır. Lisansüstü öğrenciler, PEDİ-STEM ve işbirliği içinde olan bölümlerde gerçekleştirilen çalışmalarının sözel sunumlarını yapmışlardır. Kök hücrelerin rejeneratif tıp açısından kullanımları ve kliniğe geçişte uyulması gereken etik ve yasal düzenlemeler etraflıca tartışılmıştır.

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.