Kök Hücre Günü 2013

8 Kasım 2013 tarihinde ilk kez düzenlenen “Kök Hücre Günü”  bilimsel toplantısında Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi’mizde yapılan çalışmalarımızın sonuçları Hacettepe Üniversitesi, Ankara ve diğer şehirlerden gelen diğer kök hücre araştırmacıları ile paylaşılmıştır.  Erişkin kök hücrelerin sağlık ve hastalık durumlarındaki hücresel ve moleküler düzeydeki karakterleri üzerine odaklanan bu toplantıda, Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Kök Hücre doktora programının ilk öğrencileri sunumlar yapmıştır.

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.