Projeler

Devam eden projeler:

Kök Hücre Merkezli ve/veya farklı disiplinlerle ortak projeler:

TÜBİTAK - 321S542 (Uluslararası COST) - Hemofagositik Bozuklukların Modellenmesine Yönelik Hücre Kalite/Arşiv Sistemi Oluşturulması ve Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Geliştirilmesinde Metabolik Düzenleme ile Süreç Optimizasyonu. Yürütücü: Prof. Dr. Duygu UÇKAN ÇETİNKAYA. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP-TYL-2023-20617 - Stres Uyaranlarının Nöronal Mikroçevre Elemanlarından Glial Hücreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Yürütücü: Prof. Dr. Duygu UÇKAN ÇETİNKAYA. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK - 120N123 - Motor Nöron Hastalıklarında Yüksek Kapasiteli Ko-Kültür Sistemi Oluşturmaya Yönelik Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Eldesi ve Detaylı Karakterizasyonu. Yürütücü: Prof. Dr. Duygu UÇKAN ÇETİNKAYA. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP- TOA-2023-20316 - Klinik Uygulamaya Yönelik Hücresel Tedaviler için Ürün Geliştirme Süreci Kapalı Sistem Otomatize Hücre İşleme Platformu ile Preklinik Validasyon Çalışmaları. Yürütücü: Prof. Dr. Fatma Visal OKUR. Pediatrik Hematoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜSEB - 2022-B-03-27707 - Mezenkimal kök hücrelerde ön-koşullandırma ajanlarının antifibrotik etkilerinin miRNA ekspresyon profili ile değerlendirilmesi. Yürütücü: Prof. Dr. Ayşen GÜNEL ÖZCAN. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP-TYL-2022-20332 - Hepatosit Büyüme Faktörü HGF İle Lisanslanmış Mezenkimal Kök Hücrelerde Antifibrotik miRNA İfade Düzeyleri. Yürütücü: Prof. Dr. Ayşen GÜNEL ÖZCAN. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP-TSA-2022-20124 - Sirküle meme kanseri kök hücrelerinin kemik metastazı sonrası mTOR inhibitörü ile hedeflenmesi. Yürütücü: Prof. Dr. Betül ÇELEBİ SALTIK. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜSEB - B-27770 - Sirküle meme kanseri kök hücrelerinin kemik metastazı sonrası niklozamit ile hedeflenmesi. Yürütücü: Prof. Dr. Betül ÇELEBİ SALTIK. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK - 221S958 - Akut GvHD Modellerinde Bağırsak Mezenkimal Hücrelerin İmmün Modulatuvar Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yürütücü: Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA.
Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP- TKA-2022-19508 - Mezenkimal, hematopoetik ve uyarılmış pluripotent kök hücrelerin dondurma/çözme süreçlerinin optimizasyonunda SUL109 ve Resveratrol’un koruyucu etkilerinin araştırılması. Yürütücü: Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP- TYL-2022-20267 - Melatoninin Obez Donor Mezenkimal Kök Hücrelerinde Hücresel Strese Bağlı Olarak Oluşan Fonksiyon Bozuklukları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yürütücü: Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK -123Z818 - Farklı germ yaprağı kökenli kök hücrelerden geliştirilen uPKH’lerin in vitro farklılaşma kapasitelerinin karşılaştırılması. Yürütücü: Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP - TYL-2023-20978 - In vitro inflamatuar bağırsak hastalığı modelinde Zonulin inhibitörünün etkisinin araştırılması. Yürütücü: Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

THD 2023-03 (Türk Hematoloji Derneği) - Ağır Konjenital Nötropeni Hastalarında Uzun Süreli G-CSF Kullanımının NK ve T Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Esin ALPDÜNDAR BULUT. Pediatrik Hematoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP THD-2022-19961 Amyotrofik Lateral Skleroz Uyarılmış Plürıpotent Kök Hücrelerinin Oksidatif Stres Durumunda Metabolomik Profillenmesi. Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZÇİMEN Kök Hücre BilimleriKök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

WIDENING_TÜBITAK UIDB: 1071. Horizon 2020. EU Joint Programme JPND Neurodegenerative Disease Research JPND/ 120N123. 2020 – 2023. Humanized high-throughput co-culture system for motor neuron diseases. Motor Nöron Hastalıklarında Yüksek Kapasiteli Ko-Kültür Sistemi Oluşturmaya Yönelik Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Eldesi ve Detaylı Karakterizasyonu. Yürütücü: D.Uçkan Çetinkaya.  Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK - 220S759 - Kemik iligi yag dokusunun eksojen uyaranlar varliginda degisen transkriptom ve metabolom dinamiginin AML patogenezi yonunden incelenmesi. Yürütücü: C. Özdemir-Saka. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

219S675 TÜBİTAK 1001 (15.06.2020- ). 897celli Sendromu Uyarilmiş Pluripotent Kök Hücrelerinin Genetik Modifikasyonu Ve Gen Tedavi Geliştirilmesi. Yürütücü: F. Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP-THD-2019-18451 (06.12.2019- ). Mezenkimal Kök Hücre Yaşlanmasında P65 ve PKNOX2 Etkileşimlerinin İncelenmesi. Yürütücü: A. Günel-Özcan. Kök Hücre BilimleriKök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

117S275 TÜBİTAK 1001(15.03.2018- 15.01.2021) Akut Myeloblastik Lösemi (AML) Hastalığında Aptamer Temelli Yeni Yüzey Belirteçlerinin Keşfi, Yürütücü: B. Gülbakan. Ped. Metabolizma; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TUK-2019-17760 HÜ-BAP, (26.04.2019- ). Griscelli Sendromu genetik modifikasyon için CRISPR/Cas9 ve lentiviral konstraktların hazırlanması. Yürütücü: F. Aerts-Kaya Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

318S073 TÜBİTAK 1002, (01.09.2019- ). Hematopoetik Kök Hücre Regülasyonunda Nöropeptid Y (NPY)’nin Rolünün İncelenmesi. Yürütücü: F. Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TPHD (Ped Hem Derneği) 2020-. Primer ve sekonder hemofagositik lenfohistiositozun tanısında T ve NK hücre fonksiyonlarının ve biyobelirteçlerin rolü. Yürütücü: T. Aksu. Pediatrik Hematoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

119S811 TÜBİTAK 1001 Hemofagositik Sendrom Hasta Örneklerinde Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmün Modülatör Etkisinin gösterilmesi. Yürütücü: H. Sevim. Biyoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

220S338 TÜBİTAK 1002, 01/11/20  Hematopoetik Kök Hücre gen tedavi kültür koşulları ve engraftman optimizasyonu. Yürütücü: F. Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP- THD-2019-18322 (2019-) İnsan Fetal Erişkin ve Kanser kök Hücrelerinde Metiyonin Metabolizması. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP- THD-2019-18405 (2019-) Oleuropeinin Meme Kanseri Organoid Kültürü Uzerine Etkisinin Mikroakışkan Sistemde İncelenmesi. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ BAP TYL-2020-18963 (2020-) Baş Boyun Kanserli Hastaların Tükürük Örneklerinden İzole Edilen Eksozom ve Bakterilerin, Sağlıklı Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücreler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

EU ERA-NET/TÜBİTAK 120N645.  Nadir Böbrek Hastalığı C3 Glomerulopati Tedavisine Yönelik Yeni Yaklaşımlar.  Yürütücü: F. Özaltın. Ped. Nefroloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

 

Son 5 Yılda Tamamlanan Projeler:

Kök Hücre Merkezli ve/veya farklı disiplinlerle ortak projeler:

HÜ BAP- TAY-2022-19789 - Akım sitometri ile kök hücre araştırmaları ve farklı kaynaklardan hücrelerin fonksiyonel analizleri. Yürütücü: Prof. Dr. Fatma Visal OKUR. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1003 - Uyarılmış pluripotent kök hücre teknolojileri geliştirme (UPKH Banka Prototipi) 2014-2019. Yürütücü: D.Uçkan Çetinkaya .  Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

EU-FP7 HEALTH-2010-261387-CELL-PID, (01/11/2010 – 30/04/2016) Advanced cell- Therapies for the treatment of Primary ImmunoDeficiency. Large Scale Integrated Project. 2010-2017 Yürütücü. D.Uçkan-Çetinkaya. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

FP7- European Union Project -COST ActioN, (2010-2017) HOX/TALE Expression Profiles in Mesenchymal Stem Cells of Fanconi Aplastic Anemia and Whole Genome miRNA Microarray Expressions. Yürütücü: A.Günel-Özcan.  Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

E-Rare JTC2015. Avrupa Diamond-Blackfan Anemi Konsorsiyumu (EuroDBA). 2016- 2019. Yürütücü: Ş. Ünal. Ped.Hematoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 (117S145). 15.03.2018 – 15.03.2020   İnfantil Osteopetrozisli Hasta Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreleri ile Osteoklast Defektinin Modellenmesi, Osteoklast ve Hematopoietik Niş İlişkisi. Yürütücü: F.Visal Okur. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001. Fankoni Anemisi Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinde HOX ve TALE Transkripsiyon Faktörleri: Gen İfadeleri ve Protein Etkileşimleri. 2015-2017. Yürütücü. A.Günel-Özcan. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 (113S819). 15.04.2014 – 15.10.2015 Endokannabinoidler Ve Reseptörlerinin İnsan Hematopoetik Kök Hücreleri Ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerindeki Varlığı Ve Düzeyinin Araştırılması. 2014-2016. Yürütücü: P.Korkusuz. Histoloji Embriyoloji. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

 TÜBİTAK 1001. Metabolom Ve Transkriptom Profillemesi Ile İnsan Kemik İliğinde Hematopoetik Niş Karakterizasyonu.2014-2016. Yürütücü: K. Özgül. Ped. Metabolizma. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001. Malign İnfantil Osteopetrozisli Çocuklarda Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması. 2013-2015. Yürütücü: B.Tavil. Ped. Hematoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001. Myelodisplastik Sendrom (Mds) ve Akut Myeloid Lösemi (Aml) Hastalarının Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin (Mkh) Karakterizasyonu İle Gen/ Mikro RNA (miRNA) İfade Profillerinin Sağlıklı Kontroller İle Karşılaştırmalı Analizi. 2012-2015. Yürütücü: O.İlhan. Ankara Üniv. HematolojiKök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1002. İnsan Kemik Iliği Hematopoetik Kök/Öncül Hücrelerin Metabolik Analizlerle Karakterizasyonu. 2018-2019. Yürütücü: D.Uçkan-Çetinkaya. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1002 01.08.2015-01.08.2016.  İskelet Kas Dokusunda Stromal Hücre Populasyonunun Karakterize Edilmesi. Yürütücü: Ç. KOCAEFE Tıbbi BiyolojiKök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1002 (114S057) 2014-2015. Mezenkimal Kök Hücrelerin Hemofagositik Sendrom Klinik Uygulamalarına Temel Oluşturmak Üzere İmmün Modülatör Etkisinin in vitro Modelde İncelenmesi. Yürütücü: A.Gürpınar. Biyoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 2015-2019. İnsan Kemik Iliği Mezenkimal Kök/Stromal Hücreleri (Mkh /Msh) Ve Insan Kanı Kaynaklı Makrofajların Plastisitesi Arasındaki Etkileşimler. Yürütücü: V.Bulut.  Gazi Üniv. İmmünolojiKök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 2015-2018. Bor Bileşiklerinin Ve Bor Kaplamalı Titanyum Alaşımların Diş Hekimliğinde Biyomalzeme Olarak Kullanılma Potansiyeli.  Yürütücü: A. Ugur. Gazi Diş Hek. Mikrobioloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 (214Z033) (01.05.2015- 01.11.2017). ‘Fankoni Anemisi Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinde HOX ve TALE Transkripsiyon Faktörleri: Gen İfadeleri ve Protein Etkileşimleri’. Yürütücü: A.Günel-Özcan. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK ARDEB 1000 (115R183) (01.07.2016- 01.01.2017). Hacettepe Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Arge Strateji Belgesi.  Yürütücü: İ.Vargel. Plastik Cerrahi; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 3501 113S815 (2014-2017). Biyoreaktör ile Damar Doku Mühendisliği: Göbek Kordonu Kök Hücreleri ve Matriks Proteinleri ile Damar Tabakaları Oluşumu. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP THD-2019-17607 Topoizomeraz 2 inhibitörü Etoposidin Stromal Hücrelerin Dicer İfadesi Yönündeki Etkisinin Araştırılması. Aralık 2018- Aralık 2019. Yürütücü: C.Özdemir-Saka. Kök Hücre Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 Zebrabalığı beyninden kök hücre eldesi. 2014-2018. Yürütücü: A. ARSLAN-ERGÜL. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP THD-2015-6461 (2015-2015) İnsan Göbek Kordonu Veninden CD146+ Hücrelerin Eldesi ve Vasküler Düz Kas Hücrelerine Farklılaştırılması. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK-TEYDEP. Akut lösemi ön tanısı için kit “Point-of-Care” geliştirilmesi. 2014-2016. Yürütücü: Hemosoft Ltd. HÜ Teknokent; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

2015/03 Türk Hematoloji Derneği 15/10/15 – 15/12/16 Endoplasmık retikülüm (ER) stresi indükleyen ve azaltan kimyasalların Mezenkimal Kök Hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşma kapasitesindeki rolünün araştırılması. Yürütücü: D. Uçkan-Çetinkaya. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 3001 (114S237). Ratlarda Arteriyel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre ve Defibrotidin Sinerjik Etkisi. 2014-2015. Yürütücü: D. Dilli. Sami Ulus Çocuk Hst; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1002 2014-2015. Nörofibromatozis1 (NF) Hastalarında Kemik İliği ve Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Özelliklerinin Belirlenmesi. Yürütücü: Banu Anlar. Ped.Nöroloji. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1001 (214S071) (15.04.2015 – 12.04.2019) Griscelli Sendromu UPKH (Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre) geliştirmesi, karakterizasyonu ve lenfohematopoetik farklılaşması Yürütücü: F. Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1002 113S717 (2014-2015) Perisitlerin ve Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Osteoblastların Göbek Kordonu Hematopoetik Kök Hücre Farklılaşmasındaki Rolü. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK 1002 118S738 (15.09.2018 – 15.09.2019) Hematopoetik Kök Hücrelerin Hipotermik Saklama Kosullarının Optimizasyonunun Arastırılması. Yürütücü: F.Aerts-kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP THD-2016-10504 (2016-2017) İnsan Göbek Kordonu Veni CD146+ Hücrelerinden Farklılaştırılan Düz Kas Hücrelerinin Karakterizasyonu ve Ekstrasellüler Matriks Proteinleri ile Etkileşimleri. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TÜBİTAK BİDEB 2221, 2017/2 Konuk Bilim İnsanı Desteği (15.01.2018 – 15.01.2019) Kalıtsal hastalıklar için hematopoetik kök hücre gen tedavisinin geliştirilmesi. Yürütücü: F. Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

ODTÜ-BAP, 31/12/16-31/12/17 Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´In Rolünün İncelenmesi. Yürütücü. T.Yanık. ODTÜ Biyoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP 2018-2020. Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre uPKH Üretiminin Bankalama Sürecine Yönelik Aday Karakterizasyon Kalite Kontrol Testi Ön Çalışması. Yürütücü. D.Uçkan-Çetinkaya; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP 014D07940001 (01.10.2014 – 01.10.2016). İnsan Kemik İliği Mikroçevresinde RANTES ve Reseptörlerinin İncelenmesi. Yürütücü. D.Uçkan-Çetinkaya. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP THD-2015-7289 (25.08.2015-09.05.2016). ‘In vivo GCSF Uygulamasının Sağlıklı Donörlerin Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre miRNA İfadeleri Üzerine Etkisi’. Yürütücü: A.Günel-Özcan. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

HÜ-BAP THD-2018-17187, (2018- 2019).  Mezenkimal kök hücre üretiminde in vitro temelli metabolomik ve analizler. Yürütücü: D.Uçkan-Çetinkaya. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: Rat dizlerinde oluşturulan kıkırdak defektlerinin farklı kontrol gruplarında deselülerize insan plasentası kök hücre PRP kombinasyonlarının uygulanması ile histolojik iyileşmesinin değerlendirilmesi. 2018-2019. Yürütücü. E. Turhan. Ortopedi; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi  

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Anjiogenik Faktör Düzeylerinin GvHH Riski ile İlişkisi. 2018-2020. Yürütücü: F. V. Okur; Ped. Hematoloji; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: Akut Myeloid Lösemi Hasta Örneklerinde Lösemi Başlatıcı Hücrelerin Karakterizasyonu.2018. Proje No: 17051Yürütücü: F. V. Okur. Ped. Hematoloji;Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: Epizomal Vektör ile Geliştirilen İnsan Uyarılmıs Pluripotent Kök Hücrelerinin (UPKH) Pluripotans Özelliklerinin ve in vitro Farklılaşma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, Proje No: THD-2017-14504. 2017. Yürütücü: F.V.Okur. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: THD-2016-12080 (13.12.2016-15.11.2019). ‘Podosit Kimyasal Hasar Modeli Üzerine İndüklenmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi’. Yürütücü. A.Günel-Özcan. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama merkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: THD-2015-8178 (2015-2019) İnsan kemik iliği mezenkimal kök hücreleri ile in-vitro mitokondri hasar modeli oluşturulması. 2015-2018.  Yürütücü. G. Balta. Ped. Hematoloji. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi TKG-2017-15127 (2017-2017)  Vasküler greft oluşumu: İnsan göbek kordon veni CD146+ hücrelerden farklılaştırılan düz kas hücreleri ve fibroblastların insan ekstrasellüler matriks proteinleri ile kombinasyonu. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve UygulamaMerkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi TBI-2018-16951 (2018-2019) Organ on a chip teknolojisiyle doku ve organ geliştirme. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi TYL-2019-17802 (2019-2019)  İnsan Göbek Kordon Veni CD146+ Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin in vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi. Yürütücü: B.Çelebi-Saltık. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi. 

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi 013D02102001 01/10/2013 – 01/12/2017 Plasenta, kordon kanı ve kemik iliğinden izole edilen CD271+ MKH’lerin immün özelliklerinin karakterizasyonu ve immünohematopoez-destekleyici özelliklerinin incelenmesi . Yürütücü. F.Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi. 

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi  THD-2018-17209, 15/07/18 – 15/11/19 Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´In Rolünün İncelenmesi. Yürütücü. F.Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi TYL-2018-17435, 02/10/18 – 16/12/19 Delta-Opioid Peptide D-Ala2-Leu5-Enkephalin’in Hematopoetik Kök Hücrelerin sağ kalımındaki rolü ve antioksidatif ve antiapoptotik etkilerinin araştırılması. Yürütücü. F.Aerts-Kaya. Kök Hücre Bilimleri; Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi.