Kuruluş ve Alt Yapı

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı tarafından verilen PEDİ-STEM projesi (Yürütücü Duygu Uçkan-Çetinkaya) ve   Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) desteği ile 28 Ağustos 2008 tarihli resmî gazetede yayınlanan 26981 sayılı karara istinaden "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" adıyla kurulmuş ve 2010 yılında üniversitenin sağlık kampüsü olan Sıhhiye Yerleşkesinde inşası, donanımı tamamlanarak cihaz alt yapısı ile işleyişe hazır hale getirilmiştir.

*PEDI-STEM, fiziki alanı yaklaşık 800-900 m2’dir. Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili temel araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetlerini içeren deneysel çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlayan hücre kültürü ve araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır. Bu yapı, hücresel ve moleküler çalışmalar, fonksiyonel analizlerin yapılmasına elverişli bir ortam sağlamaktadır. Merkezin kuruluş amaçları ile uyumlu olarak öğrencilerin ve genç araştırıcıların kök hücre alanında bilgi edinmesine, sistemli teorik ve pratik eğitimine imkân veren ofis alanı ve toplantı odası/derslik mevcuttur. Ayrıca, kök hücre ve diğer hücre-gen tedavi ürünlerinin tedavi amaçlı kullanımı için üretilmesi, işlenmesi ve çoğaltılmasına olanak sağlamak üzere “iyi üretim uygulamaları” koşullarında (Good Manufacturing Practice / GMP) faaliyet amaçlı ayrılmış 100m2’lik alanda temiz oda ve destek üniteleri bulunmakta, ancak bu bölümün faaliyete geçmesi için fiziksel düzenleme ve cihaz donanımının tamamlanması gerekmektedir.