Hizmet Olanakları

PEDI-STEM'de Hizmet Sunumuna Uygun Cihazlar ve Testler

- Hücre kültürü çalışmaları (dokudan izolasyon ve çoğaltma)

- Görüntüleme/Mikroskobi

- Çoklu plak Okuyucu

- Akım Sitometresi (Flow Cytometer)

- Manyetik hücre ayrıştırma

- Hücre / Kök hücre karakterizasyonu

- Mikoplazma Testi

- Real Time PCR

- Klinik kullanım amaçlı CliniMACS yöntemi ile kök hücre ayrıştırma

Hizmet olanakları ile ilgili detaylı bilgi almak için:

Telefon:  +90-312-305-2821
E-Posta: pedistem@hacettepe.edu.tr